Potrzebujesz wykonać przyłącze wodno-kanalizacyjne, w kilku słowach przedstawimy ci uproszczoną procedurę.

wykop z rurą

 • Zamówienie mapy do celów projektowych przyłączy wod-kan
 • Wystąpienie do wodociągów o warunki techniczne przyłączenia do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej
 • Opracowanie projektu technicznego przez projektanta:
  a) Wizja lokalna w terenie
  b) Uzgodnienie trasy przyłącza w ZDM i z właścicielami działek, przez które prowadzone będzie przyłącze
  c) Opracowanie projektu zgodnie z wymogami poszczególnych gestorów mediów
  d) Uzgodnienie projektu ze spółką wodną (np. MPWiK)
  Etap projektowy trwa: 60-120 dni (podano przybliżony czas w zależności od regionu, w którym projektowane jest przyłącze wodne).
 • Zajęcia pasa drogowego (jeżeli  jest to konieczne)
  a) Wykonamy projekt organizacji ruchu w miejscu budowy (jeżeli wymaga tego wykonanie przyłącza)
  b) wykonamy badanie stopnia zagęszczenia (jeżeli jest wymagane do odbioru pasa drogowego)
 • Sporządzimy kompletną dokumentację odbioru przyłącza
 • wykonamy inwentaryzację przyłącza
 •  Wypełniamy wszystkie potrzebne formalności aby umożliwić  podpisanie umowy i dostawę wody