Sieci kanalizacyjne wykorzystywane są często od wielu lat i   charakteryzują się znacznym stopniem zużycia, a ich stan techniczny jest często daleki od wymaganego.
Niektóre z  uszkodzeń kanałów, głównie nieszczelności, odchylenia położenia oraz uszkodzenia
mechaniczne mogą wywoływać infiltrację wód gruntowych do wnętrza kanału lub eksfiltrację
ścieków do gruntu.  W obydwu przypadkach następuje osłabienie gruntu wokół kanału oraz
powstawanie pustych przestrzeni, które z czasem mogą prowadzić do groźnych katastrof
budowlanych .  Podczas eksploatacji sieci kanalizacyjnych powinno wykonywać się
systematyczne przeglądy sieci kanalizacyjnej, umożliwia to bieżącą ocenę stanu technicznego przewodów. pogotowie kanalizacyjne Warszawa

Znalezione obrazy dla zapytania failure of the sewage system

Obecnie do przeglądów kanalizacji wykorzystuje się  specjalne kamery umożliwiające przekazywanie obrazu wnętrza kanału i przekazujące go na żywo na monitor operatora. Na podstawie telewizyjnego przeglądu kanału sporządzane są raporty oraz dokonywana jest klasyfikacja jego stanu technicznego. Inspekcja kamerą  umożliwia wczesne zakwalifikowanie przewodu do odnowy, zanim dojdzie do poważnych uszkodzeń czy katastrofy budowlanej. pogotowie kanalizacyjne Warszawa
W ramach swojej działalności oferujemy:

 • Diagnostykę, kamerowanie  i przeglądy sieci kanalizacyjnej pogotowie kanalizacyjne
 • Usuwanie nieszczelności oraz przemieszczenia rur kanalizacyjnych
 • Naprawa wystających uszczelnień do wnętrz przewodów kanalizacyjnych,
  narostów poinfiltracyjne, wykruszeń rur na złączach, przemieszczeń poprzecznych
 • Naprawa konstrukcji kanałów kanalizacyjnych, korozji wewnętrznej
  ścian przewodu kanalizacyjnego, rys  i pęknięć, ubytków fragmentów
  powłoki konstrukcji, zapadnięć fragmentu konstrukcji przewodu, deformacje spękanego kanału sztywnego. pogotowie kanalizacyjne Warszawa
 • Naprawa warunków gruntowych wokół przewodów spowodowanych  zewnętrznymi
  czynnikami (awaria wodociągowa), lub niewłaściwie wykonanymi  pracami budowlanymi itp. naprawa uszkodzonej kanalizacji
 • Naprawa specyficznych  uszkodzeń podatnych przewodów
  kanalizacyjnych np ugięcia wierzchołka przewodu kanalizacyjnego, utrata stateczności,
  lokalnych  wgnieceń od np. kamieni usuwanie awarii kanalizacji
 • Usuwanie uszkodzeń sieci kanalizacyjnej z kamionki, betonu, żeliwa, azbestu
 • Odtworzenie konstrukcji uszkodzonego kanału oraz ewentualnie innych sieci, utworzenia tzw. by-passów sieciowych na okres realizacji tych prac, na zasypanie i zagęszczenie gruntu w obszarze zapadliska. Pogotowie kanalizacyjne Warszawa
 • Wypompowywanie wody i ścieków z zalanych pomieszczeń