POGOTOWIE KANALIZACYJNE WARSZAWA

Brak możliwości korzystania z kanalizacji jest bardzo dużą niedogodnością i wpływa na nasz komfort, a często i bezpieczeństwo.

W ramach naszych usług pogotowia kanalizacyjnego oferujemy:

 • Udrażnianie kanalizacji sanitarnej
 • Udrażnianie kanalizacji deszczowej
 • Udrażnianie kanalizacji technologicznej
 • Udrażnianie rynien
 • Przepychanie rur spiralami elektrycznymi
 • Przepychanie kanalizacji pompami ciśnieniowymi
 • Usuwanie elementów sprężyn z kanalizacji
 • Czyszczenie mechaniczne rur
 • Czyszczenie ciśnieniowe rur
 • Wypompowywanie ścieków  
 • Inspekcje TV kanalizacji

przepychanie rur

Podczas korzystania z kanalizacji osadzają się w niej osady, tłuszcz i inne zanieczyszczenia. Z czasem mogą powodować one zatory i blokady.

 • udrażnianie zlewów
 • przepychanie odpływów
 • udrażnianie toalet
 • udrażnianie umywalek

udrażnianie rur Warszawa

Sieci kanalizacyjne wykorzystywane są często od wielu lat i   charakteryzują się znacznym stopniem zużycia, a ich stan techniczny jest często daleki od wymaganego.
Niektóre z  uszkodzeń kanałów, głównie nieszczelności, odchylenia położenia oraz uszkodzenia mechaniczne mogą wywoływać infiltrację wód gruntowych do wnętrza kanału lub eksfiltrację ścieków do gruntu.  

W obydwu przypadkach następuje osłabienie gruntu wokół kanału oraz powstawanie pustych przestrzeni, które z czasem mogą prowadzić do groźnych katastrof
budowlanych .  Podczas eksploatacji sieci kanalizacyjnych powinno wykonywać się
systematyczne przeglądy sieci kanalizacyjnej, umożliwia to bieżącą ocenę stanu technicznego przewodów. pogotowie kanalizacyjne Warszawa

korzenie kanalizacja 1

Do inspekcji  kanalizacji wykorzystujemy   specjalne kamery umożliwiające przekazywanie obrazu wnętrza kanału i przekazujące go na żywo na monitor operatora. Na podstawie telewizyjnego przeglądu kanału sporządzane są raporty oraz dokonywana jest klasyfikacja jego stanu technicznego. Inspekcja kamerą  umożliwia wczesne zakwalifikowanie przewodu do odnowy, zanim dojdzie do poważnych uszkodzeń czy katastrofy budowlanej.

awaria kanalizacji

W ramach swojej działalności oferujemy:

 • Inspekcję kanalizacji, kamerowanie kanałów kanalizacyjnych  i przeglądy sieci kanalizacyjnej pogotowie kanalizacyjne
 • Czyszczenie kanałów kanalizacji deszczowej
 • Czyszczenie kanałów kanalizacji sanitarnej
 • Czyszczenie kanałów kanalizacji technologicznej
 • Udrażnianie kanalizacji sanitarnej, deszczowej, technologicznej
 • Usuwanie nieszczelności, załamań, pęknięć oraz przemieszczeń rur kanalizacyjnych
 • Naprawa wystających uszczelnień do wnętrz przewodów kanalizacyjnych,
  narostów poinfiltracyjne, wykruszeń rur na złączach, przemieszczeń poprzecznych, uszkodzeń spowodowanych korzeniami drzew
 • Naprawa konstrukcji kanałów kanalizacyjnych, korozji wewnętrznej
  ścian przewodu kanalizacyjnego, rys  i pęknięć, ubytków fragmentów
  powłoki konstrukcji, zapadnięć fragmentu konstrukcji przewodu, deformacje spękanego kanału sztywnego. 
 • Naprawa warunków gruntowych wokół przewodów spowodowanych  zewnętrznymi
  czynnikami (awaria wodociągowa), lub niewłaściwie wykonanymi  pracami budowlanymi itp. naprawa uszkodzonej kanalizacji
 • Naprawa specyficznych  uszkodzeń podatnych przewodów
  kanalizacyjnych np ugięcia wierzchołka przewodu kanalizacyjnego, utrata stateczności,
  lokalnych  wgnieceń od np. kamieni usuwanie awarii kanalizacji
 • Usuwanie uszkodzeń sieci kanalizacyjnej z kamionki, betonu, żeliwa, azbestu
 • Odtworzenie konstrukcji uszkodzonego kanału oraz ewentualnie innych sieci, utworzenia tzw. by-passów sieciowych na okres realizacji tych prac, na zasypanie i zagęszczenie gruntu w obszarze zapadliska.
 • Wypompowywanie wody i ścieków z zalanych pomieszczeń, garaży, wykopów
 • Udrażnianie oraz czyszczenie przykanalików, przepompowni ścieków

IMG_20170918_155810

 

 

 

 

 

Przepychanie rur tel 505 697 600

tagi:

Kanalizacja Warszawa, naprawy kanalizacji, usuwanie awarii kanalizacji, czyszczenie kanalizacji, czyszczenie kanalizacji Warszawa,  wuko, usługi wuko Warszawa, udrażnianie kanalizacji, udrażnianie kanalizacji Warszawa, czyszczenie kanalizacji w garażach, kamerowanie kanalizacji, kamerowanie kanałów Warszawa, inspekcje tv kanałów, naprawa uszkodzonej kanalizacji, udrażnianie rur Pruszków, udrażnianie rur Warszawa, przepychanie rur, przepychanie rur Warszawa, przetykanie rur