Pogotowie wodociągowe Warszawa

Usuwamy awarię na sieciach wodno – kanalizacyjnych 7 dni w tygodniu. Posiadamy duży stan magazynowy złączek i rur aby móc szybko naprawić awarie nawet w dni świąteczne, czy w godzinach nocnych. Mamy duże doświadczenie w lokalizacji usuwaniu wszelkich awarii sieci wodociągowych i kanalizacyjnych.

Twoje przyłącze  wodociągowe nie działa -zadzwoń nr +48 503 892 901

IMG_20161216_175533

Usuwanie awarii wodociągu
W przypadku zaistnienia awarii wodociągu należy powiadomić służby miejskie o wystąpieniu awarii, w przypadku Warszawy jest to MPWiK tel 22 445 50 00, Tam następuje przyjęcie zgłoszenia telefonicznego o wystąpieniu awarii, zarejestrowanie w zeszycie zgłoszeń miejsca awarii, dokładnego adresu (w tym danych osoby dokonującej zgłoszenia). Po zgłoszeniu następuje wyjazd ekipy pogotowia wodociągowego pod wskazany przez zgłaszającego adres, na miejsce, w którym odnotowano awarię, w celu wstrzymania niekontrolowanego wycieku wody i zabezpieczenia terenu przed skutkami awarii.

IMG_20161216_163508IMG_20161216_163827

Dalsza procedura zależy od tego do kogo należy dany odcinek wodociągu. Jeśli odcinek wodociągu należy do MPWiK to usunięcie awarii należeć będzie do zakładu wodociągowego. Natomiast jeśli awaria nastąpiła na odcinku nie należącym do zakładu wodociągowego, do naprawy powinien niezwłocznie przystąpić właściciel przyłącza. W przypadku gdy z jakiegoś powodu nie ma możliwości usunięcia awarii wodociągu, a w wyniku awarii dostawy wody pozbawieni są także inni użytkownicy, MPWiK może przystąpić do usuwania awarii na koszt właściciela przyłącza. Pamiętać należy że koszt utraconej wody, a co za tym idzie opłaty za usunięcie ścieków jest także obciąża właściciela przyłącza wodociągu.

POTRZEBUJESZ USUNĄĆ AWARIĘ SWOJEGO PRZYŁĄCZA ZADZWOŃ POD NUMER 503 892 901, 505 697 600