Pogotowie wodociągowe Warszawa

Usuwamy awarię na sieciach wodno – kanalizacyjnych 7 dni w tygodniu. Posiadamy duży stan magazynowy złączek rur i kształtek,  aby móc szybko naprawić awarie wodociągowe i kanalizacyjne możliwie szybko, również w dni świąteczne, czy w godzinach nocnych. Mamy duże doświadczenie w lokalizacji awarii oraz usuwaniu wszelkich awarii sieci wodociągowych i kanalizacyjnych, udrażniamy zatory w instalacja kanalizacji.

Usuwamy awarię:

  • Awarię sieci  wodociągowej
  • Awarię przyłączy wodociągowych
  • Awarię hydrantów
  • Awarię zasuw wodociągowych
  • Niedrożność kanalizacji
  • Awarie sieci kanalizacyjnej
  • Awarie przepompowni ścieków

Masz awarię wodociągu  -zadzwoń nr +48 505 697 600

usuwanie awarii wodociągowej

uszkodzona rura wodociągowa

Usuwanie awarii wodociągu
W przypadku zaistnienia awarii wodociągu należy powiadomić służby miejskie o wystąpieniu awarii, w przypadku Warszawy jest to MPWiK tel 22 445 50 00, Tam następuje przyjęcie zgłoszenia telefonicznego o wystąpieniu awarii, zarejestrowanie w zeszycie zgłoszeń miejsca awarii, dokładnego adresu (w tym danych osoby dokonującej zgłoszenia). Po zgłoszeniu następuje wyjazd ekipy pogotowia wodociągowego pod wskazany przez zgłaszającego adres, na miejsce, w którym odnotowano awarię, w celu wstrzymania niekontrolowanego wycieku wody i zabezpieczenia terenu przed skutkami awarii.

IMG_20161216_163508IMG_20161216_163827IMG_20170902_081226

Dalsza procedura zależy od tego do kogo należy dany odcinek wodociągu. Jeśli odcinek wodociągu należy do MPWiK to usunięcie awarii należeć będzie do zakładu wodociągowego. Natomiast jeśli awaria nastąpiła na odcinku sieci nie należącym do zakładu wodociągowego, do naprawy powinien niezwłocznie przystąpić właściciel przyłącza wodociągowego na swój koszt. W przypadku gdy z jakiegoś powodu właściciel nie ma możliwości usunięcia awarii wodociągu, a w wyniku awarii dostawy wody pozbawieni są także inni użytkownicy, MPWiK może przystąpić do usuwania awarii na koszt właściciela przyłącza wodociągowego. Pamiętać należy że koszt utraconej wody, a co za tym idzie opłaty za usunięcie ścieków jest także obciąża właściciela przyłącza wodociągu.

 

Pogotowie kanalizacyjne Warszawa

r60

Wykonujemy udrażnianie kanalizacji o średnicy od 30 do 250mm
Obsługujemy instalację zewnętrzne kanalizacji: przyłącza do szamb przydomowych i kanalizacji miejskiej, poziomy, sieci, studnie, drenaże, odwodnienia, przepompownie ścieków
Wykonujemy inspekcję instalacji kanalizacyjnych przy pomocy kamery.

Pogotowie ciepłownicze Warszawa

  • Naprawa wycieków z węzłów ciepłowniczych
  • Naprawa ciepłociągów
  • inne awarię związane z sieciami ciepłowniczymi

Wykonujemy napraw, uszkodzonych instalacji sieci ciepłowniczych, napraw infrastruktury sieciowej, studni, komór należących do firm i osób prywatnych.

POTRZEBUJESZ USUNĄĆ AWARIĘ SWOJEGO PRZYŁĄCZA WODOCIĄGOWEGO LUB KANALIZACYJNEGO  ZADZWOŃ POD NUMER  505 697 600

Pogotowie kanalizacyjne Warszawa- kliknij tu